Αγγλικός Όρος
backchannel signals
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αναδραστικά σήματα (τα)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback