Αγγλικός Όρος
backchannel cue
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ένδειξη ανατροφοδότησης (η)

feedback