Αγγλικός Όρος
squish
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρηματονοματικό συνεχές (το)

feedback