Αγγλικός Όρος
square bracket
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αγκύλη
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback