Αγγλικός Όρος
back matter
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
R. R. K. Hartmann (2001)
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τελευταίο μέρος (το)
Πηγές
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
επίμετρο (το)
Πηγές
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
Ξυδόπουλος (2007)

feedback