Αγγλικός Όρος
speech and language therapist / speech therapist
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογοθεραπευτής (ο), λογοπεδικός (ο)

feedback