Αγγλικός Όρος
specification
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback