Αγγλικός Όρος
speaker innovation
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νεωτερισμός ομιλητή (ο)

feedback