Αγγλικός Όρος
spatio-temporal
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χωροχρονικος
Πηγή
Lyons (2002)

feedback