Αγγλικός Όρος
sorting
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξινόμηση (η)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback