Αγγλικός Όρος
sloppy identity
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Χαλαρή ταυτότητα (η)

feedback