Αγγλικός Όρος
short-time spectrogram
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φασματογράφημα βραχείας διάρκειας
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback