Αγγλικός Όρος
shift matching
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταίριασμα ολίσθησης
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback