Αγγλικός Όρος
Samoyedic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Σαμογιεντική (η) (λώσσα)
Πηγή
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82

feedback