Αγγλικός Όρος
Samoan
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Σαμόα

feedback