Αγγλικός Όρος
SAE
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΚΑΑ

feedback