Αγγλικός Όρος
Rutgers Optimality Archive (ROA)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αρχείο του Βελτίστου του Ρούτγκερς (το)

feedback