Αγγλικός Όρος
run-on/nested entries
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ενδολήμματα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
εσωτερικά λήμματα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback