Αγγλικός Όρος
run-on entry
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
εντεθειμένο λήμμα
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
Όρος
εσωτερικό λήμμα/ενδολήμμα
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback