Αγγλικός Όρος
run-on entries
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εντεθειμένα λήμματα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback