Αγγλικός Όρος
running the blend
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τρέξιμο του συμφυρμού (το), επεξεργασία (η)

feedback