Αγγλικός Όρος
running head
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
επαναλαμβανόμενη κεφαλίδα (η), ρουμπρίκα (η)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/running%20head)
Όρος
συνεχής τίτλος (ο)
Πηγή
ΙΑΤΕ (http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1620184&langId=&query=running%20head&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el)

feedback