Αγγλικός Όρος
running foot
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
επαναλαμβανόμενο υποσέλιδο (το)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/running%20foot)
Όρος
υποσημείωση (η)
Πηγή
ΙΑΤΕ (http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=124435&langId=&query=running%20foot&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el)

feedback