Αγγλικός Όρος
rule-to-rule hypothesis
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
υπόθεση "από κανόνα σε κανόνα" (η)

feedback