Αγγλικός Όρος
rules of syntax
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κανόνες σύνταξης

feedback