Αγγλικός Όρος
rules of construal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κανόνες ερμηνείας
Όρος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback