Αγγλικός Όρος
rules function terms
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
όροι λειτουργίας των κανόνων

feedback