Αγγλικός Όρος
rule-ordering paradox
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παράδοξο της διάταξης των κανόνων (το)

feedback