Αγγλικός Όρος
rule-governed behaviour
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συμπεριφορά κυβερνώμενη από κανόνες (η)

feedback