Αγγλικός Όρος
rule-based disambiguation
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κανονοκεντρική διασαφήνιση (η)

feedback