Αγγλικός Όρος
rule/list fallacy
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πλάνη κανόνα/λίστας (η)

feedback