Αγγλικός Όρος
rule schema
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σχήμα­ κανόνα (το)

feedback