Αγγλικός Όρος
rule ordering
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διάταξη κανόνων (η)

feedback