Αγγλικός Όρος
rule of negative inference
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κανόνας αρνητικού συμπεράσματος (ο)

feedback