Αγγλικός Όρος
rule of construal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κανόνας ερμηνείας
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback