Αγγλικός Όρος
rule inversion
Πηγές
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αντιστροφή κανόνα (η)

feedback