Αγγλικός Όρος
ruki-rule
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κανόνας ruki (ο)

feedback