Αγγλικός Όρος
rückumlaut
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αντίστροφα διαλυτικά μεταφωνίας (τα)

feedback