Αγγλικός Όρος
RTR
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΠΒΓ (Περιεσταλμένη Βάση της Γλώσσας) (η)

feedback