Αγγλικός Όρος
rrg
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΓΡΑ (Γραμματική Ρόλου και Αναφοράς) (η)

feedback