Αγγλικός Όρος
romanisation
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λατινοποίηση (η)
Πηγή
https://www.babla.gr/%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1/romanisation

feedback