Αγγλικός Όρος
roman alphabet
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λατινικό αλφάβητο (το)
Πηγή
https://el.glosbe.com/en/el/roman%20alphabet

feedback