Αγγλικός Όρος
authorship identification
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταυτοποίηση του συγγραφέα (η)

feedback