Αγγλικός Όρος
rhythm
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Hartmann & James (2002)
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρυθμός (ο)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback