Αγγλικός Όρος
reversivity
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αναστροφικότητα (η)
Όρος
δυνατότητα ανάστροφης αναζήτησης (η)

feedback