Αγγλικός Όρος
religious vocabulary
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θρησκευτικό λεξιλόγιο (το)

feedback