Αγγλικός Όρος
readjustment component
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τομέας επανόρθωσης (ο)

feedback