Αγγλικός Όρος
readjustment
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επανόρθωση (η)

feedback