Αγγλικός Όρος
Reading Academic Text Corpus
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κόρπους Ακαδημαϊκών Κειμένων του Ρέντινγκ (το)

feedback