Αγγλικός Όρος
reading
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Richards et al. (1985)
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ερμηνεία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback